پنل کاربری

دسترسی به تمامی امکانات ایمانا
مباحث دکتر دینانی

دل آدمی، دریاست


شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ دیدگاه ها: 0 دین و اندیشه میز گرد و گفتگو ,

اگر به عمق دریا بروی، به باطن رفته ای و اگر به ظاهر اکتفا کنی،از دریا غافل شده ای. ما در واقع دریایی هستیم. دل انسان دریاست ، دل، بیکرانه است؛ البته ما وقتی دل می گوییم، فکر می کنند که به قلب پزشکی اشاره می کنیم، در حالی که قلب پزشکی، یک قطعه گوشت صنوبری شکل است که مرتب می تپد؛ اما قلب واقعی دریچه اش به دریا باز است.
دیدگاه خود را بیان کنید.


{{ commentAlert.msg }}
{{ comment.commentAlertChild.msg }}
درحال بارگذاری