پنل کاربری

دسترسی به تمامی امکانات ایمانا
مباحث دکتر دینانی

خاطر جمع و خاطر پراکنده


شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ دیدگاه ها: 0 دین و اندیشه میز گرد و گفتگو ,

سرخوشی و سرخوردگی از خصلت های آدمی است. سرخوش بودن یعنی همان سرور و رسیدن به جنبه معنوی. هنگامی که جنبه معنوی و مرکزیت انسان فراموش شود و بخواهد که خود را در جنبه های دیگر پیدا کند، سرخوردگی پیش می آید. انسان سرخوشی را می خواهد ولی سرخورده می شود زیرا مرکزیت (که همان جنبه معنوی است) فراموش کرده است
دیدگاه خود را بیان کنید.


{{ commentAlert.msg }}
{{ comment.commentAlertChild.msg }}
درحال بارگذاری