پنل کاربری

دسترسی به تمامی امکانات ایمانا
مباحث دکتر دینانی

حاکم ظالم، خرد مردم را از بین می برد


یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷ دیدگاه ها: 0 دین و اندیشه هنر و ادبیات ,

داستان ضحاک ماردوش را همه شنیده ایم اما تفسیر فلسفی آن چیست؟ مگر نه اینکه داستان ها سمبل و نشانه ای از حقیقت باطنی دارند به حکم اینکه هر ظاهری دارای باطنی است. منظور فردوسی از ماردوش بودن ضحاک چیست؟
دیدگاه خود را بیان کنید.


{{ commentAlert.msg }}
{{ comment.commentAlertChild.msg }}
درحال بارگذاری