پنل کاربری

دسترسی به تمامی امکانات ایمانا

مشاوره تحصیلی در دیگر کشور ها

پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۵ پشتیبانی ایمانا IMANA دیدگاه ها: : 0 دسته : : پیشنهاد سردبیر ،

مشاورة تحصیلی در دیگر کشور ها
گستردگی امكانات تحصیلی و نیز افزایش تنوع و تقاوتها در دوره‌های تحصیلی مدرسه‌ای و عالی مشاوره‌ای فشرده و مؤثر را می‌طلبد.مشاوره بخشی از وظایف آموزشی مدارس است و بنابراین جزء وظایف مدیر و كلیة معلمان مدارس محسوب می‌گردد مشاورة آموزشی همچنین یكی از بخشهای مهم فعالیت روانشناسان مدارس است. مشاورة آموزشی‌ ـ روانشناسی تدریس برای كلیة اشخاص و مؤسسات فعال در بخش آموزش (دانش‌آموزان كلیة سطوح و اقسام مدارس و والدین آنها و یا اشخاص كفیل آنهاو نیز معلمان) با كمك استفادة مستقیم و بیواسطه از دانشها و روشهای علمی موجود با حفظ حقوق والدین صورت می گیرد.درحال حاضر در حدود 140روانشناس مدرسه در70مركز در اتریش فعال هستند.روانشناسان مدارس درحوزة “مشاورة آموزشی”به شیوه‌های متفاوتی فعالیت دارند: آنها مشاوره‌های خصوصی(مشاورة روانشناسی فردی) را ارائه می‌دهند، آموزش معلمان متخصص را برنامه‌ریزی می‌كنند (تربیت مشاوران دانش‌آموزی‌ـآموزشی) و آنها را آموزش می‌دهند، افكارعمومی را به وسیلة انتشاربروشورهای مربوطه ازامكانات آموزشی مطلع می‌كنند و اطلاعات و منابع اطلاعات درمؤسسات مختلف مربوطه را هماهنگ می‌كنند.
مشاورة مقدماتی تحصیلی
كودكان واجب‌التعلیم در هر صورت در مدارس ابتدایی پذیرفته می‌شوند. اگر اقدامات خدماتی ویژه نیاز بود، می‌توان از مشاوره و در صورت موافقت والدین و كفیل تربیتی دانش‌آموزان از روانشناسان مدارس کمک گرفت. پدر و مادر و والدین تربیتی كودك می‌توانند به طور مستقیم نیز به روانشناس مدرسه مراجعه كرده و امكان معاینة كودك و مشاوره را برای خود فراهم كنند. وظیفة مشاورة آموزشی در هنگام انتقال از مقطع ابتدایی به مقطع متوسطه I (مدارس راهنمایی، مدازس آموزش متوسطه عمومی) در وهلة اول بر عهده معلمان كلاسها است. پدر و مادر و والدین تربیتی همچنین می‌توانند امكان معاینة كودك خود و مشاورة خود توسط روانشناس آموزشی را برای خویش فراهم كنند.
مشاورة تکمیلی تحصیلی
با اینكه مقطع متوسطه I چندان متفاوت و متنوع نیست، اما از كلاس دهم در سیستم آموزشی اتریش تنوع چشمگیری در مسیرهای آموزشی به چشم می‌خورد. بنابراین در مقطع متوسطه در اتریش برای اجرای وظیفة مشاورة تحصیلی به علاوة معلمین متخصص برای همكاری، “مشاوران تحصیلی ‌ـ روانشناسی آموزشی” نیز به كار گرفته می‌شوند. در مدارس راهنمایی، مدارس آموزش عمومی، مؤسسات آموزشی مربیان مهدكودك، مؤسسات آموزشی مربیان اجتماعی، مدارس استثنایی و مدارس پلی‌تكنیك مشاور دانش‌آموزی (مشاور مدرسه) و در مدارس متوسطة حرفه‌ای و مدارس عالی‌ حرفه‌ای مشاورین تحصیلی فعالیت دارند. این معلمان تمام‌ وقت در اختیار یك مدرسه هستند و برای مشاورة خود چارچوب زمانی خاصی دراختیار خواهند گرفت. روانشناسان مدرسه همكاری تخصصی با مشاورین دانش‌آموزی و تحصیلی دارند و رسیدگی و حمایت در موارد مشاوره‌ای پیچیده، را بر عهده می گیرند. در صورتی كه اجرای متدهای علمی (تست‌های روانشناختی) برای تعیین سطح علاقه و استعداد و هوش لازم باشد و از طرف پدر و مادر و یا سایر والدین تربیتی درخواست گردد، والدین در اینگونه موارد به روانشناس مدرسه مراجعه كرده و امكان معاینه كودك و مشاورة خود را فراهم می سازند. آموزش و تربیت و ادامه تحصیل مشاوران دانش‌آموزی و تحصیلی در یك دوره كه همواره با تغییرات این علم همگام است و دگرگونیها را در خود پیش‌بینی كرده، صورت می‌گیرد.در این برنامة آموزشی بحث بر سر انتقال دانش مشاورة مورد نیاز نمی‌باشد (به عنوان مثال امكانات و روشهای انتقال، چشم‌اندازی به شیوه‌های آموزشی و پژوهشی مختلف و غیره)، بلكه علاوه بر موارد یاد شده امر كسب تجربه، تكیه بر رفتار مشاوره‌ای و همچنین تأكید بر نقش با اهمیت مشاوران آموزشی و تحصیلی به عنوان اولین مرکز مشاوره و رسیدگی از زنجیر مشاوره به هنگام بروز مشكلات و تضادها، از امور مهم آمورش این دوره است. مشاوران تحصیلی و آموزشی دائماً توسط جدیدترین امكانات اطلاع‌رسانی و امكانات رسانه‌ای حمایت می‌شوند. “رسانه‌های نوین” در این حوزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند (سیستمهای كامپیوتری تشخیص، اطلاع‌رسانی و تخصصی، سی‌دی‌ها، اینترنت، بانكهای اطلاع‌رسانی آن‌لاین). این معلمان در مدارس آموزش عمومی و حرفه‌ای همچنین امكانات برقراری ارتباط متعددی را دارند (به عنوان مثال همایش كاربردی، مدارس موجود برای ادامه تحصیل و غیره) تا امكان برقراری ارتباط مستقیم با مراكز آموزشی مرتبط را برای دانش‌آموزان علاقمند فراهم آورند. كار مشاوران تحصیلی در سطح متوسطه I از طریق ارائه درس پایه ی “جهت‌یابی شغلی” مورد حمایت واقع می‌شود. علاوه بر این مشاوران، مراكز سرویس‌دهی بازار كار نیز برای پاسخگویی به سئوالات مشاوره‌ای (برای ورود به بازار كار) وجود دارند. در مراكز اطلاع‌رسانی شغلی، نوجوانان و جوانان می‌توانند در مورد مشاغل مختلف كسب اطلاع كنند.درمدارس پلی‌تكنیك معلمان متخصص در امر معرفی مشاغل وظیفة اطلاع‌رسانی شغلی و جهت‌یابی شغلی را بر عهده دارند. در این مورد روزهای كارهای عملی به مدت 7 روز درسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشند. دانش‌‌آموزان در این روش امكان می‌یابند تا به طور مستقیم در یك كارگاه یك شغل را بطور عملی بشناسند و با آن آشنا شوند.
مشاورة تحصیلی دانشجویی
وزارت آموزش، علوم و فرهنگ مسئول اطلاع‌رسانی و مشاوره دربارة امكانات تحصیلی و دانشجویی می‌باشد. اطلاع‌رسانی و مشاورة شغلی به عنوان امور مربوط به بازار كار جزء وظایف و كاركردهای وزارت اقتصاد و كار می‌باشد. مشاغل مشاوره‌ای علاوه بر وظایف یاد شده كارهایی همچون ایجاد اتحادیه‌های كاری و تشكیل اتاقهای تخصصی را نیز انجام می‌دهند تا در امر تصمیم‌گیری برای انتخاب رشتة تحصیلی دانشگاهی دانشجویان مؤثر باشند. هر ساله در دانشگاههای متعددی نمایشگاههای مشترک و دانشگاه برای علاقمندان به تحصیل در دانشگاهها برپا می‌گردد.قانون آموزشی دانشگاهها (uniSTG مصوب سال1997) ایجاد مركز مشاوره برای راهیابی به دانشگاهها در محل دانشگاهها را پیش‌بینی كرده تا به جذب دانشجویان در دانشگاهها كمك كند.سازمان مدارس عالی اتریش، نمایندة قانونی امور دانشجویان، علاوه بر این خدمات مشاوره‌ای را انجام می‌دهد. در صورت بروز موارد مشكل مركز مشاوره روانشناسی دانشجویی وابسته به وزارت آموزش، علوم و فرهنگ در یکایک دانشگاهها وجود دارد.
مشاورین تحصیلی
وظایف و مسوولیتها
تقریباً 2500 مشاوره راهنمای مدرسه و مشاوران آموزشی خدمات مشاوره ای را در تمامی مدارس اطریش ( به استثنای مدارس ابتدایی ) ارائه می نمایند. معلمین تمام وقت زمانیكه از فعالیتهای آموزشی خود فارغ می شوند بطور جزئی و اندك خدمات مشاوره ارائه می نمایند.
مشاوران راهنما آموزش ازپیش تعیین شده را از جانب وزارت آموزش و هنر دریافت می‌نمایند.
كار این مشاوران موارد ذیل را در بر می گیرد:
• ارائة اطلاعات در مورد حقوق انتخاب آموزشی در مدارس استثنایی
• ارائه اطلاعات در مورد حقوق انتخاب آموزشی كه بطور كلی توسط نظام آموزشی عرضه می‌شود.
بعلاوه، همكاری بینابینی با ادارة كاریابی صورت می گیرد كه نقش مهمی را در ارائة راهنمایی و هدایت مشاغل / فنی و حرفه ای در مدارس ایفا می نماید.
نهادهای مرکزی
بخشهای مشاوره ای كه در ذیل خواهند آمد به وزارت آموزش و هنر، اساساً جهت مشاوره به وزیر تأسیس و به وزارت آموزش و هنر ملحق گشته اند:
• كمیسیون اصلاح مدرسه : اعضای این كمیسیون از طریق انتخاب احزاب سیاسی كه در شورای ملی هیأت های علمی مدارس خصوصی و نمایندگان مجلس و اساتید دانشگاه نماینده می باشند تشكیل شده است.
• مركز توسعه و ترقی آموزشی : این مركز از چهار دپارتمان تشكیل یافته است. هر دپارتمان برای رشته های خاصی در نظر گرفته شده است. دپارتمان شمارة 1 جهت كارهای مقدماتی، توسعه و رشد مدرسة ابتدایی و انسجام و یكپارچگی كودكان عقب ماندة ذهنی در نظر گرفته شده است.
• دپارتمان شمارة 2 برای ارزیابی و تحقق آموزشی متمركز گشته
• دپارتمان شمارة 3 برای اصول مقدماتی و اصلی و مفاهیمی جهت آموزش زبان مدرن در تمامی مدارس در نظر گرفته شده است.
• دپارتمان شمارة 4 بر ای آموزش تحصیلات متوسطة عالی، آموزش فنی و حرفه ای و رشد و توسعة مدرسه اختصاص یافته است.
• كمیسیون مشاوره در امور و مسائل تحصیلات آموزش فنی و حرفه ای اجباری ( این مسائل در برگیرندة مدارس نیمه وقت برای آموزش كار آموزان می باشد ) : این كمیسیون از نمایندگان وزارت آموزش و هنر، وزارت امور اقتصادی ( مسؤول بخش نظام دو گانة آموزشی)، وزارت كار و امور اجتماعی (مسؤولیت سیاست بازار كار )، نمایندگان مجلس و اتاق بازرگانی، انجمن ( صنف ) كارخانه داران اطریش، انجمن جوانان ( سازمان مركزی انجمن جوانان اطریش ) و معلمین مدرسة فنی و حرفه ای بخش كنگرة اتحادیة تجارت اطریش تشكیل یافته است.
• هیأت مشاوره والدین : این هیأت از نمایندگان انجمن اصلی اولیاء و سازمانهای وابسته تشكیل یافته است. این هیأت معمولاً سه بار در طول یك ترم از سال تحصیلی در هر جلسه كه دو روز به طول می انجامد، تحت ریاست وزارت آموزش و هنر و یا تحت ریاست یك مقام رسمی كه از جانب وزیر آموزش و هنر تعیین می شود، جلسه برگزار می نماید.
دیدگاه خود را بیان کنید.


{{ commentAlert.msg }}
{{ comment.commentAlertChild.msg }}
درحال بارگذاری